Domů » PRAVIDLA

PRAVIDLA


Nižšie uvedený text sú oficiálne pravidlá herného portálu Pumpkincraft.cz a Nášho Discordu, Admin Tím bude plne dbať na ich dodržiavaní. Za porušenie pravidiel hráč môže obdržať trest vo forme Warn, Mute, Ban, IPban na dobu určenú osobou, ktorá trest udeľuje. Skúste sa teda porušovaniu pravidiel vyvarovať.


1. CHAT PRAVIDLÁ
1.0 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom propagovať iné herné portály (Minecraft, Discord, TeamSpeak,…)
1.1 Vulgárne vyjadrovanie je zakázané len vtedy, pokiaľ z textu vyplýva, že adresát správy poslal text útočnou formou. Pod tým sa myslí to, že pokiaľ prebieha normálna konverzácia, trochu humoru s malou vulgaritou neuškodí. Pokiaľ ale prebieha nejaká hádka a následne je použitá vulgarita formou útoku na určitú osobu, berie sa to ako porušenie pravidiel.
1.2 Je zakázané posielať obsah 18+ (irl, anime, 18+ stránky,…)
1.3 Je zakázané hromadne a bezdôvodne označovať ľudí na Discorde.
1.4 Je zakázané bezdôvodne spamovať správy.
1.5 Nebuďte rasistickí, správajte sa slušne, zbytočne neotravujte ostatných ľudí, pokiaľ k tomu nemáte dobrý dôvod.
1.6 Bude lepšie, ak nebudete zdieľať svoje osobné veci. Pokiaľ dôjde k ich zneužitiu, môžete si za to v tomto prípade sami.

2. VOICE PRAVIDLÁ
2.0 Tak isto ako v chate, platia rovnaké pravidlá pre vulgaritu.
2.1 Je zakázané vydávať otravné zvuky (napríklad vrieskanie do mikrofónu, earrape,…)
2.2 Tak isto ako v chate, zakázaná je propagácia iných portálov. Pokiaľ chcete s kamarátom zdieľať takéto veci, použite svoju PM na Discorde alebo miesto netýkajúce sa nášho serveru.
2.3 Pokiaľ Vás hráči v miestnosti nechcú, prosím, rešpektujte ich rozhodnutie. Je tu tisíc lepších vecí čo robiť namiesto otravovania.

3. ÚČTY
3.0 MultiAccount na Minecraft serveri je povolený, no má svoje hranice. Pod jednou IP adresou môžu byť zaregistrované maximálne 2 účty. Pokiaľ s niekým zdieľate rovnakú IP adresu a nemôžete sa zaregistrovať, vytvorte si prosím Ticket na našom Discorde.
3.1 Je zakázané obchádzať tresty akýmkoľvek spôsobom (Editovanie správ pokiaľ máte Mute, vytváranie nových účtov)
3.2 Za svoj účet si ručíte sami, zvoľte si preto silné heslo. Pokiaľ sa Vám niekto na účet dostane, v prípade warez Minecraftu s tým my nemôžeme nič robiť.
3.3 Hráč s originálnym Minecraftom má právo na presun svojho VIP ranku na iný účet. V prípade warez účtu dané právo neplatí.

4. MINECRAFT
4.0 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom používať nepovolené Modifikácie hry. Všetky povolené modifikácie sa nachádzajú v kategórii OSTATNÍ na webe.
4.1 Je zakázané ničiť stavby hráčov mimo residencií. Pokiaľ sú stavby ničené vo vnútri rezidencií, za následky nesie zodpovednosť majiteľ rezidencie, ktorý danému hráčovi do nej práva udelil.
4.2 Je zakázané zneužívať bugy serveru.
4.3 Je zakázaný „tpakill“ tzn. automatické zabíjanie hráča po prijatí žiadosti o teleport.
4.4 Je zakázané pohybovať sa vo svete Flat po priestoroch, ktoré nie sú spojené s RPG alebo s Eventami. Porušenie tohto pravidla je prísne trestané, pokiaľ to hráč neohlási Administrátorom.
4.5

5. ADMIN TÍM
5.0 Člen Admin Tímu je osoba, ktorá má jednu z nasledujúcich pozícií: Hlídač, Builder, Developer, Administrátor.
5.1 Je prísne zakázané rozširovať pripravovaný / nezverejnený kontent bez dovolenia Administrátorov.
5.2 Pokiaľ máte nejaké otázky, môžete napísať členom Helper Tímu. Neobťažujte prosím Administrátorov zbytočnými otázkami, ktoré môžu vyriešiť aj členovia Helper Tímu.
5.3 Pokiaľ Vám člen tímu udelil trest, vyriešte to s daným členom tímu. Pokiaľ Vám člen Helper Tímu nie je ochotný trest zrušiť, prípadne skrátiť, máte právo sa odvolať na Administrátorov.
5.4 Dĺžku trestu určuje člen tímu, ktorý trest udelil, podľa svojho vlastného zváženia situácie. Taktiež ho môže hocikedy zrušiť alebo skrátiť. Oficiálne dĺžky trestov neexistujú, no každý člen Tímu hranice, ktoré mu boli povedané vedením serveru.
5.5 Člen Admin Tímu v žiadnom prípade nesmie hráčom udeľovať veci, ktoré nepochádzajú z herného módu Survival (pokiaľ sa nejedná o výhry v Eventoch a podobne).
5.6 Jedine členovia vedenia majú právo osobu prijať do alebo vyhodiť z Admin Tímu.

6. OSTATNÉ
6.0 Pod portálom Pumpkincraft.eu sa rozumie náš Minecraft server, web a Discord.
6.1 Po pripojení hráč automaticky musí súhlasiť s týmito pravidlami.
6.2 Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje a nemôže sa brať ako dôvod ospravedlnenia.
6.3 Vedenie serveru si vyhradzuje právo na upravenie pravidiel. O zmenách pravidiel Vás budeme informovať na webe a aj na našom Discorde.
6.4 Vedenie (alebo člen tímu so súhlasom vedenia) má právo udeliť hráčovi trest, ktorého dôvod sa nenachádza priamo v pravidlách, ale je s nimi istým spôsobom spojený.